Czy ubezpieczenie samochodu AC jest kosztem uzyskania przychodu?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często zastanawiają się, czy koszty związane z ubezpieczeniem firmowego samochodu mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wyjaśniamy, kiedy koszt ubezpieczenia AC możne zostać zaliczony do kosztów firmowych.

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia kwestii dotyczących wliczania składki za ubezpieczenie do kosztów firmowych, przypominamy czym tak właściwie jest autocasco. To dobrowolne ubezpieczenie, które zabezpiecza przed kradzieżą pojazdu, uszkodzeniem spowodowanym siłami przyrody czy też działaniem samego właściciela. W przypadku zakupu tego ubezpieczenia należy kierować się dopasowaniem zakresu ochrony do faktycznych potrzeb. Dlatego zachęcamy do przeczytania poradnika o tym, jakie ubezpieczenie AC wybrać.

Czy ubezpieczenie może być kosztem uzyskania przychodu?

Z zasady koszty ubezpieczenia pojazdu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodu. Kwota, jaką właściciel pojazdu może uznać za koszt firmowy, zależy od tego, ile kosztuje ubezpieczenie AC. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach dotyczących składek za ubezpieczenia samochodów osobowych. W przypadku pozostałych pojazdów pieniądze wydane na polisą AC stanowią koszty podatkowe. Oznacza to, że jeśli w wykonywanej działalności wykorzystujemy samochody ciężarowe, to koszt ich ubezpieczenia będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Ubezpieczenie samochodu osobowego a koszt uzyskania przychodu

W przypadku, gdy ubezpieczenie AC dotyczy pojazdu osobowego, podlega ograniczeniu. Rozliczenie ubezpieczenia samochodu osobowego jako koszty firmy jest możliwe, gdy jego wartość w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień zawarcia umowy ubezpieczeniowej nie przekracza 20 000 euro.

Jeżeli natomiast przyjęta przez ubezpieczyciela wartość samochodu jest większa, to konieczne będzie wyliczenie proporcji, według której wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to, że składki ubezpieczeniowe przypadające wyłącznie na wartość samochodu nie wyższą niż 20.000 euro zostaną zaliczone jako koszty firmy.

Jakich ubezpieczeń dotyczy limit?

Warto wiedzieć, że jedynie w przypadku autocasco podstawą ubezpieczenia jest wartość pojazdu, o której mowa w przepisie ograniczającym wysokość składki uznawanej za koszt podatkowy. Tak więc w przypadku pozostałych komunikacyjnych ubezpieczeń dobrowolnych np. ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) zasada ta nie będzie obowiązywać. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC, które w całości zaliczyć można do kosztów podatkowych.