Niedoubezpieczenie i doubezpieczenie

Kupując ubezpieczenie samodzielnie podaje się wartość chronionej nieruchomości, a także znajdujących się w niej przedmiotów. Wraz ze wzrostem wartości ubezpieczanego majątku, wzrasta też składka. Nie należy jednak podawać zbyt niskiej wartości, aby nie dopuścić do tzw. niedoubezpieczenia. To sytuacja, w której maksymalne możliwe odszkodowanie (suma ubezpieczenia) nie pokryje w całości strat wynikającej z tzw. szkody całkowitej.

Uwaga!

Istnieje też możliwość nadubezpieczenia, czyli podania zawyżonej wartości domu mieszkania i należących do niego elementów. W tym przypadku nie istnieje jednak groźba otrzymania zbyt niskiej rekompensaty po szkodzie.

Gdy po powstałej szkodzie skorzystamy z ubezpieczenia, ubezpieczyciel zwykle pomniejsza sumę ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. Aby ponownie chronić swoją własność w pełnym wymiarze, warto się doubezpieczyć, dokonując wpłaty składki.