Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

Suma gwarancyjna jest to górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia OC.

Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej na terytorium państwa, w którym miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe.

Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych uległa podwyższeniu w wyniku dostosowywania polskiego prawa do standardów europejskich. Dla umów zawartych przed 10 grudnia 2009 r. sumy gwarancyjne nie mogły być niższe niż:

  • szkody osobowe – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
  • szkody w mieniu – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;

Dla umów zawartych w okresie 11 grudnia 2009 r. – 10 czerwca 2012 r.:

  • szkody osobowe – 2 500 000 euro;
  • szkody w mieniu – 500 000 euro;

Dla umów zawartych od 11 czerwca 2012 r.:

  • szkody osobowe – 5 000 000 euro;
  • szkody w mieniu – 1 000 000 euro.

Podstawę prawną stanowi Art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych. (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: