Ubezpieczenie kosztów leczenia

To podstawowa i obowiązkowa ochrona dla uczestników zagranicznych wyjazdów, na której nie należy oszczędzać. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą uwalnia poszkodowanego w wypadku poza krajem od konieczności samodzielnego pokrywania wszelkich wydatków związanych z leczeniem. W ramach tego świadczenia towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się pokryć koszty związane m.in. z leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym oraz zwrócić koszty leków czy środków opatrunkowych, a także zapewnia poszkodowanemu transport.

[uwaga]

Kupując ubezpieczenie należy sprawdzić, czy i do jakiej kwoty ubezpieczyciel jest gotowy pokryć koszty transportu medycznego – z miejsca zdarzenia do placówki medycznej, a w wyjątkowych przypadkach także powrót do kraju. Trzeba zadbać, aby w ramach tego świadczenia odpowiedzialność ubezpieczyciela była jak największa, ponieważ transport do kraju np. w pozycji leżącej może być nieraz liczony w dziesiątkach tysięcy euro!

[/uwaga]