Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - czym są i jakie są między nimi różnice?

Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia nas do korzystania ze świadczeń medycznych i opieki zdrowotnej, zarówno w momencie zachorowania, jak i profilaktycznie.

Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne przysługuje między innymi wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, prowadzącym działalność gospodarczą, rolnikom, posłom, senatorom, sędziom, emerytom i rencistom, a także uczniom, studentom i osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy czy pobierającym stały zasiłek z pomocy społecznej.

Do czego uprawnia ubezpieczenie zdrowotne?

Generalizując, składka zdrowotna uprawnia do przebywania w szpitalu do przebywania w szpitalu lub uzdrowisku, leczenia czy rehabilitacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Co to jest ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe odnosi się natomiast do skutków finansowych chorób i innych powodów niezdolności do pracy, takich jak: ciąża, poród czy chociażby opieka nad chorym dzieckiem. Składka chorobowa ma na celu wyrównanie deficytu finansowego w przypadku osób, które przez pewien czas nie mogą wykonywać swojej pracy. Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe obejmuje wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Wiele osób zastanawia się co daje ubezpieczenie chorobowe lub co daje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe umożliwia w przypadku zachorowania i otrzymania zwolnienia lekarskiego, otrzymanie zasiłku chorobowego.

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – czym się różnią?

Składka chorobowa a zdrowotna, chociaż mogą wydawać się podobne, służą zupełnie innym celom. Różnice między ubezpieczeniem zdrowotnym i chorobowym są fundamentalne. Przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne pozwala ubezpieczonym na bezpłatne korzystanie z opieki medycznej w ramach NFZ, a ubezpieczenie chorobowe umożliwia otrzymywanie przynajmniej części wynagrodzenia pomimo nieobecności w pracy.

Ubezpieczenie zdrowotne czy chorobowe?

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie chorobowe odnoszą się do podobnych dziedzin. Zastanawiając się nad tym, co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne musimy wiedzieć, że jako ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje ono znacznie szersze grono niż ubezpieczenie chorobowe. Przykładowo w przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zleceniobiorca może samodzielnie zgłosić się do niego, jednak warto pamiętać, że zaczyna ono obowiązywać dopiero po upływie 90 dni.