Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Likwidacja szkód z ubezpieczenia OC to nic innego, jak naprawa za pieniądze otrzymane z ubezpieczenia sprawcy. Uzyskanie odszkodowania w razie kolizji może być szybkie i proste. Aby tak było należy postępować według kilku prostych zasad.

Obecnie, dzięki bezpośredniej likwidacji szkód (BLS), możliwa jest łatwiejsza ścieżka umożliwiająca kontakt z własnym ubezpieczycielem. W tym tekście poradnika skupiamy się jednak na tradycyjnej likwidacji szkód, kiedy to wypłatę odszkodowania i wszystkie związane z tym formalności bierze na siebie zakład ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. To właśnie z jej przedstawicielem powinniśmy się skontaktować, aby otrzymać wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.

Odszkodowanie z OC sprawcy – potrzebne dane

Przy zgłoszeniu wniosku konieczne jest przekazanie ubezpieczycielowi danych dotyczących obu uczestników kolizji i ich pojazdów, a także numer polisy OC sprawcy. Aby uzyskać odszkodowanie, prócz swoich danych, potrzebne jest imię, nazwisko i PESEL sprawcy, numer jego polisy OC, numery rejestracyjne i marki obu pojazdów. Ubezpieczyciel musi również znać datę oraz okoliczności zdarzenia, które warto zapisać w oświadczeniu (wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym) podpisanym przez uczestników zdarzenia. Jeśli wina nie jest ewidentna, lub uczestnicy kolizji ma inne zdanie na ten temat, konieczne jest wezwanie policji która na miejscu ustali okoliczności zdarzenia i wskaże sprawcę.

Spotkanie z rzeczoznawcą

Po zawiadomieniu ubezpieczyciela sprawcy o szkodzie, następnym krokiem jest spotkanie z rzeczoznawcą. Jego zadaniem jest udokumentowanie skutków zdarzenia i sporządzenie kosztorysu. Na podstawie tych oględzin zakład ubezpieczeń podejmie decyzję o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości.

Odszkodowanie z OC sprawcy po miesiącu

Standardowy termin wypłaty odszkodowania z OC to 30 dni liczonych od chwili zgłoszenia szkody. Taki termin wynika z zapisów ustawy. W szczególnych okolicznościach okres ten może się przedłużyć do 90 dni. Natomiast jeśli o przyznaniu odszkodowania decyduje proces karny lub cywilny (co w praktyce zdarza się niezwykle rzadko), termin wypłaty pieniędzy zależeć będzie od wyroku sądu.