Szkoda całkowita w ubezpieczeniu Autocasco

Szkoda całkowita, w ramach ubezpieczeń Autocasco (inaczej niż w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym), to takie uszkodzenia, których koszt naprawy przekroczy określoną procentowo w warunkach umowy (OWU) wartość samochodu będącą na progu ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jest to od 60% do 80% wartości rynkowej pojazdu. Zakwalifikowanie szkody jako całkowitej powoduje zmianę sposobu wyliczenia odszkodowania. Odszkodowanie nie będzie wówczas wypłacone na podstawie przewidywanej wysokości kosztów naprawy, a na podstawie różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a wartością wraku. Wycena ta powinna uzasadniać przekroczenie ustalonego progu. Jeżeli wykonawca naprawy wykona ją taniej, podstawą do żądania pokrycia szkody będą rachunki dokumentujące usunięcie szkody oraz zaświadczenie z wynikiem badania technicznego. Uwarunkowane jest to również zapisami znajdującymi się w warunkach umowy (OWU).

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: