Czym jest ubezpieczenie mieszkań i domów

Ubezpieczenie mieszkania i domu jest ubezpieczeniem dobrowolnym skierowanym do osób fizycznych posiadających określone prawo majątkowe do ubezpieczanej nieruchomości, a jej wartość da się ocenić w pieniądzu (Stosownie do treści art. 821 kodeksu cywilnego). Interes majątkowy, który uprawnia do uzyskania statusu osoby ubezpieczonej, to własność (art. 140 k.c.), użytkowanie wieczyste (art. 233 k.c.), użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka (art. 244 k.c.).

Przedmiotem umowy ubezpieczenia będą w tym wypadku nieruchomości, takie jak domy lub stanowiące odrębny przedmiot własności lokale, a także pomieszczenia do nich przynależne (strychy, komórki, piwnice, suszarnie, garaże, etc).Standardem dla tych umów jest wariantowa forma ochrony ubezpieczeniowej. Zasadą dla ubezpieczeń mieszkań i domów jest podział na ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej albo w wartości odtworzeniowej (tzw. nową). Podział ten wpływa na wyliczenie odszkodowania. W większości przypadków przy ubezpieczeniu nieruchomości stosuje się ubezpieczenie w wartości rzeczywistej (mieszkań i domów). Wówczas suma ubezpieczenia jest wartością stałą odpowiadającą aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rynkowej nieruchomości. Wartość odtworzeniowa (nowa) dotyczy budynków mieszkalnych lub nowych lokali mieszkalnych. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest zapisami umowy bądź też ustawy. Precyzują one treść warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: