Czym jest ubezpieczenie mieszkań i domów?

Ubezpieczenie mieszkaniowe – tak samo jak ubezpieczenie domu –  jest ubezpieczeniem dobrowolnym skierowanym do osób fizycznych posiadających określone prawo majątkowe do ubezpieczanej nieruchomości, której wartość da się ocenić w pieniądzu (stosownie do treści art. 821 kodeksu cywilnego). Interes majątkowy, który uprawnia do uzyskania statusu osoby ubezpieczonej, to własność (w myśl art. 140 k.c.), użytkowanie wieczyste (zgodnie z art. 233 k.c.) oraz użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka (art. 244 k.c.). Wybór odpowiedniej polisy chroniącej nieruchomość w poważna decyzja. Warto przejrzeć kilka ofert przed podjęciem ostatecznej decyzji. Aby ułatwić podjęcie tej decyzji zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem.

Co powinno obejmować korzystne ubezpieczenie nieruchomości?

Przedmiotem umowy ubezpieczenia będą w nieruchomości, takie jak domy lub stanowiące odrębny przedmiot własności lokale, a także pomieszczenia do nich przynależne (strychy, komórki, piwnice, suszarnie, garaże, budynki gospodarcze etc).Standardem dla tych umów jest wariantowa forma ochrony ubezpieczeniowej. Zasadą dla ubezpieczeń mieszkań i domów jest podział na ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej albo w wartości odtworzeniowej (tzw. nową). Podział ten wpływa na wyliczenie odszkodowania.

Ubezpieczenie domu w budowie

Formą ubezpieczenia nieruchomości jest ubezpieczenie domu w budowie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że dom powinien zostać objęty ochroną ubezpieczeniową już na etapie budowy. Wiele osób zastanawia się czy ubezpieczyć swoją budowę i czy warto ponosić koszty związane z opłatą składek za budynek, w który jeszcze nikt nie mieszka. Polisa ubezpieczeniowa daje gwarancję ochrony wznoszonego budynku i innych budowli w obrębie danego placu budowy. Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje tzw. zdarzenia losowe, na które nie ma się wpływu. Są to m.in.: pożar, powódź, zalanie, huragan, grad, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna.

Ubezpieczenie mieszkania – co obejmuje? 

Dobra polisa powinna być skrojona na miarę oczekiwań klienta. Oznacza, to że ubezpieczyciel powinien pokrywać straty dotyczące szkód, które rzeczywiście mogą się wydarzyć. Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu mieszkania? Przede wszystkim należy skoncentrować się na ustaleniu realnych zagrożeń. Nie ma sensu płacić za następstwa skutków tsunami mieszkając w południowej Polsce. Najważniejsze, aby zawrzeć umowę na ubezpieczenie mieszkania od zalania – jest to szczególnie istotne zwłaszcza w sytuacji zamieszkiwania w bloku, czy kamienicy. Z kolei posiadacze budynków wolnostojących częściej narażeni są na kradzieże. Polisa powinna zatem obejmować ubezpieczenie domu od kradzieży. Każda zawarta polisa powinna także obejmować pożary, czy skutki uderzenia pioruna.

W większości przypadków przy ubezpieczeniu domu i mieszkania stosuje się ubezpieczenie w wartości rzeczywistej (mieszkań i domów). Wówczas suma ubezpieczenia jest wartością stałą odpowiadającą aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rynkowej nieruchomości. Wartość odtworzeniowa (nowa) dotyczy budynków mieszkalnych lub nowych lokali mieszkalnych. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest zapisami umowy bądź też ustawy. Precyzują one treść warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u. Ich uważna lektura pozwala stwierdzić, że ubezpieczenia nieruchomości mogą nas zaskoczyć, oferując np. oprócz ubezpieczenia mieszkania w bloku i komunalnego czy ubezpieczenia domu drewnianego również takie opcje, jak np. ubezpieczenie domu z bali.