Ubezpieczenia przedmiotów o szczególnej wartości.

Przedmioty o szczególnej wartości, również kolekcjonerskiej (zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, kolekcje broni i innych przedmiotów, cenne obrazy, kamienie szlachetne, rzeźby, świeczniki, cenne zbiory bibliofilskie, stara biżuteria i inne cenne wyroby, srebrne zastawy, sztućce, markowa porcelana, etc ) mogą być ubezpieczane z tym, że zazwyczaj na odrębnych od standardowych warunkach. Są to tzw. warunki szczególne lub ponad standardowe warianty ubezpieczenia. Zwykle potrzebna jest uprzednio wykonana specjalistyczna wycena rzeczoznawców. Wymagane są również dodatkowe zabezpieczenie tego typu mienia (dodatkowe alarmy, monitoring, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, czujniki temperatury, dymu, sejfy, etc.) Wymogi w tym zakresie określane są zwykle w aneksie do umowy ubezpieczenia poprzedzonym specjalistyczną analizą ryzyka ubezpieczeniowego związanego z ubezpieczanym mieniem i jego wartością. Za takie ponad standardowe ubezpieczenia trzeba zapłacić podwyższoną, czasami wyjątkowo wysoką składkę.