Jakie ubezpieczenie AC wybrać?

Autocasco, czyli inaczej mówiąc ubezpieczenie AC, to ochrona bardziej złożona niż obowiązkowe OC samochodu. Podstawą AC jest zabezpieczenie kierowcy przed takimi sytuacjami jak kradzież pojazdu, jego uszkodzenie spowodowane siłami przyrody lub działaniem samego właściciela czy konieczność holowania lub wsparcia w losowych sytuacjach na drodze (np. brak paliwa, zamrożone zamki, wyładowany akumulator). Zakres ochrony w ramach AC jest więc szeroki i posiadacz ubezpieczenia będzie mógł powiedzieć, że jest ono dla niego odpowiednie, gdy kupi polisę faktycznie odzwierciedlającą jego potrzeby. Aby to zrobić, trzeba zastanowić się nad kilkoma związanymi z AC kwestiami. Oto one:

  • Ochrona na wypadek kradzieży

Nie ma takich zabezpieczeń, które w 100% chroniłyby przed działaniem złodziei. Dlatego tak pomocne okazuje się dodanie do ubezpieczenia AC ryzyka kradzieży samochodu. Z tego elementu polisy absolutnie nie należy rezygnować, jeśli ma się pojazd należący do grupy „ulubionych” modeli przestępców lub po prostu chce się kompleksowo chronić własne auto. Po ewentualnej kradzieży ubezpieczyciel sprawdza, czy szkoda nie była wynikiem zaniedbania właściciela samochodu, a następnie wypłaca odszkodowanie w ustalonej wysokości.

  • Wariant ochrony przy naprawie pojazdu

Jednak ubezpieczenie AC to nie tylko zabezpieczenie finansowe na wypadek kradzieży. Jeśli zajdzie taka potrzeba, właściciel samochodu może również w ramach polisy swój pojazd naprawić. Kupując polisę kierowca staje przed wyborem wariantu kosztorysowego (gotówkowego) lub serwisowego (bezgotówkowego). W pierwszym przypadku po zgłoszeniu szkody wypłacana jest zaakceptowana przez kierowcę suma zawarta w kosztorysie szkody (wycena rzeczoznawcy), a naprawy dokonuje on we własnym zakresie – jest to zazwyczaj opłacalne w przypadku starszych pojazdów. Z kolei wariant serwisowy polecany jest właścicielom nowszych samochodów – ten model zakłada skierowanie auta do warsztatu, który rozlicza się z ubezpieczycielem bez udziału właściciela samochodu.

  • Suma ubezpieczenia

Bardzo ważnym elementem AC jest suma, na jaką zawarte jest ubezpieczenie. Należy upewnić się, że odpowiada ona faktycznej wartości chronionego pojazdu. Suma ubezpieczenia ma wpływ na składkę – im wyższą wartość zadeklarujemy w umowie ubezpieczenia AC, tym więcej zapłacimy za polisę. Pamiętajmy jednak, że podanie wartości pojazdu wyższej niż rzeczywista nie spowoduje, że odszkodowanie będzie wyższe niż kwota pozwalająca zlikwidować szkodę (np. kupić nowe auto po kradzieży). Po otrzymaniu zgłoszenia zakłady ubezpieczeń i tak dokonają wyceny na dzień szkody i to będzie podstawą do wypłaty odszkodowania. Dlatego nie opłaca się deklarować wartości auta większej niż faktyczna, podobnie jak nie należy jej zaniżać. W pierwszym przypadku niepotrzebnie zapłacimy wyższą składkę, w drugim może się okazać, odpowiedzialność ubezpieczyciela za naprawę naszej szkody będzie za mała, aby naprawić szkodę.

  • Udziały własne i amortyzacja

Wybierając odpowiednie AC warto też sprawdzić możliwość zniesienia udziałów własnych oraz amortyzacji części. Pierwszy element uchroni przed pomniejszeniem odszkodowania o stałą kwotę (np. 250 zł) lub procent (np. 10%) wartości szkody, które kierowca zobowiązuje się pokryć zawierając umowę ubezpieczenia. Zniesienie amortyzacji pozwoli natomiast zabezpieczyć się przed pomniejszeniem wartości części niezbędnych do przeprowadzenia naprawy auta.

  • Assistance

Warto przyjrzeć się bliżej również usłudze assistance, czyli tzw. ubezpieczeniu pomocowemu. Polega ona na wsparciu w takich sytuacjach jak m.in. konieczność holowania samochodu do warsztatu, uruchomienia go na trasie (np. w związku z brakiem paliwa), zorganizowaniu samochodu zastępczego, zmiennika za kierownicą czy dostępie do infolinii samochodowej. Pakiety assistance różnią się między sobą zakresem – w wariancie standardowym nie wszystkie usługi będą dostępne, a wariant najszerszy (często nazywany premium) z pewnością pozwoli w pełni skorzystać ze wszelkich możliwych opcji pomocy. Rozszerzenie podstawowego pakietu assistance wiąże się oczywiście ze wzrostem składki, ale daje gwarancję, że ubezpieczyciel np. nie odmówi holowania ze względu na limit kilometrów.

  • Wyłączenia odpowiedzialności

Zanim wybierzemy polisę AC powinniśmy również zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oraz upewnić się czy ochrona obejmuje tylko terytorium Polski, czy działa również poza jej granicami. Pamiętaj, że w przypadku ubezpieczenia autocasco należy także starannie przyjrzeć się samemu towarzystwu ubezpieczeniowemu, ponieważ w takich firmach jak Gothaer, Benefia czy HDI ubezpieczenia mogą się pod tym kątem różnić. W tym kontekście dodatkowego znaczenia nabiera również porównywarka ubezpieczeń.