Wybór rodzaju ubezpieczenia . Co to są ogólne warunki ubezpieczenia?

Decydując się na zakup ubezpieczenia musimy pamiętać, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej jest różny w zależności od wybranego przez nas ubezpieczenia. Dokładna informacja na ten temat zawarta jest w umowie – ogólnych warunkach ubezpieczenia w skrócie zwanych o.w.u. Ogólne warunki ubezpieczenia określają przedmiot i zakres ubezpieczenia, a więc co ubezpieczamy, od czego i w jakim zakresie.Określają one również prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania. Zapisy oferowanych na rynku ogólnych warunków ubezpieczenia różnią się od siebie dlatego najlepiej jest przeanalizować je dokładnie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Bardzo często warunki ubezpieczenia konstruowane są wariantowo tzn. można wybrać odpowiadający naszym potrzebom zakres ubezpieczenia, sposób likwidacji szkody etc. Każde ubezpieczenie zawiera również wyłączenia odpowiedzialności czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nieponosi odpowiedzialności gdy wystąpi szkoda. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia przed podpisaniem polisy. W przypadku trudności interpretacyjnych zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń, zapisy te interpretuje się zawsze na korzyść klienta.