Karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Problemy ze zdrowiem podczas zagranicznego wyjazdu mogą nie tylko zepsuć nam urlop, ale także znacznie obciążyć portfel. Dlatego przed wyjazdem warto zagwarantować sobie odpowiednią ochronę. Przyda się zarówno Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. karta EKUZ), jak i ubezpieczenie turystyczne. Czym różni się EKUZ od polisy turystycznej i dlaczego warto zadbać o oba dokumenty? Zapraszamy do lektury naszego poradnika.

Co obejmuje i co nam daje karta EKUZ?

Oferowana przez NFZ karta EKUZ to wydawana nieodpłatnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która gwarantuje bezpłatną opiekę medyczną podczas wyjazdów zagranicznych. Taki dokument może być ważny nawet przez 6 miesięcy i obowiązuje na terytorium całej Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. Jej posiadaczem może stać się każda osoba, która jest ubezpieczona w NFZ-ecie.

Podczas zagranicznego wyjazdu EKUZ zapewnia opiekę medyczną, jednak tylko w placówkach publicznej służby zdrowia i na takich zasadach jakie obowiązują w danym kraju. Rzadko kiedy oznacza to całkowicie darmowe leczenie. Niekiedy za usługi, które w Polsce są bezpłatne, poza granicami kraju będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Wniosek o ubezpieczenie EKUZ na ubezpieczony wyjazd turystyczny składamy w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, internetowo lub listownie. Nie ma obowiązku składania wniosku o wydanie EKUZ w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej. To, jak długo czeka się na EKUZ, zależy przede wszystkim od okresu, w jaki złożymy wniosek (np. przed samymi wakacjami czeka się dłużej).

Pamiętajmy, że EKUZ zapewnia nam tylko leczenie w zakresie podstawowym. Czasem bardziej opłacalne dla służby zdrowia będzie przewiezienie nas do Polski i kontynuowanie leczenia już na miejscu. Karta nie pokrywa też kosztów związanych z transportem nas jako chorych do Polski.

Co obejmuje i co nam daje ubezpieczenie turystyczne?

W przypadku zakupu prywatnej polisy turystycznej liczyć można na zdecydowanie szerszy zakres ochrony. Międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne spoza NFZ umożliwia skorzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zgodnie z warunkami ubezpieczenia i to bez względu na charakter placówki medycznej. Polisa dla turystów prócz leczenia pokrywa także koszty assistance, np. transportu chorego do kraju, transportu kontuzjowanego narciarza ze stoku do szpitala, a także transportu zwłok do kraju. Ubezpieczenie turystyczne zdrowotne działa najczęściej w całej Europie (inne kraje – w zależności od ubezpieczyciela).

NFZ EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego warto wyrobić przed każdym zagranicznym wyjazdem, trzeba mieć jednak świadomość ograniczonej ochrony. Uzupełnieniem powinno być dodatkowe zagraniczne ubezpieczenie turystyczne (prywatne). Pamiętajmy też, że karta NFZ działa tylko za granicą – jadąc w polskie góry musimy sami zadbać o ubezpieczenie, bo ubezpieczenie turystyczne NFZ w Polsce nie zadziała.

Jeśli komuś zależy na szerokiej ochronie, wówczas rozbudowane dodatkowe ubezpieczenie turystyczne zamiast EKUZ też może okazać się dobrym pomysłem. Ubezpieczenie turystyczne bez karty EKUZ może również mieć sens, jeśli nie mamy zamiaru uprawiać za granicą np. dyscyplin sportowych niosących ze sobą ryzyko poważnej kontuzji i konieczności ratownictwa.

Jeśli chodzi o porównanie kosztu EKUZ i ubezpieczenia turystycznego rodzinnego na wyjazd za granicę, to karta EKUZ nic nie kosztuje – wydanie EKUZ bez opłat gwarantuje nam prawo. Natomiast ceny ubezpieczeń turystycznych wahają się od kilku do kilkudziesięciu złotych za dzień. W EKUZ brak jest dodatkowych ubezpieczeń, definicja ubezpieczenia turystycznego zakłada jego kompleksowość – ubezpieczony ma szeroką ofertę dodatkowych rozszerzeń do polisy np.: ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), bagażu, koszty ratownictwa i poszukiwania, ubezpieczenie ryzyka zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych czy ubezpieczenie od sytuacji aktów terroru, zamieszek, działań wojennych. Każde świadczenie ma wpływ na cenę polisy. Europejskie ubezpieczenie turystyczne (zdrowotne) na rok wypada relatywnie taniej, niż zakup na okres kilku dni.

A jak długo działa EKUZ? W wypadku osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą oraz rencistów przez 6 miesięcy od dnia wydania, natomiast w wypadku osób pobierających świadczenie emerytalne – do 5 lat.