Co daje EKUZ a co ubezpieczenie turystyczne?

Problemy ze zdrowiem podczas zagranicznego wyjazdu mogą nie tylko zepsuć nam urlop, ale także znacznie obciążyć portfel. Dlatego przed wyjazdem warto zagwarantować sobie odpowiednią ochronę. Przyda się zarówno Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jak i ubezpieczenie turystyczne. Czym różni się EKUZ od polisy turystycznej i dlaczego warto zadbać o oba dokumenty dowiecie się z tego poradnika.

Co to EKUZ?

Karta EKUZ to wydawana nieodpłatnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która gwarantuje bezpłatną opiekę medyczną podczas wyjazdów zagranicznych. Taki dokument może być ważny nawet przez 6 miesięcy i obowiązuje na terytorium całej Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. Jej posiadaczem może stać się każda osoba, która jest ubezpieczona w NFZ-ecie. Podczas zagranicznego wyjazdu EKUZ zapewnia opiekę medyczną, jednak tylko w placówkach publicznej służby zdrowia i na takich zasadach jakie obowiązują w danym kraju. Rzadko kiedy oznacza to całkowicie darmowe leczenie. Niekiedy za usługi, które w Polsce są bezpłatne, poza granicami kraju będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Co różni EKUZ i ubezpieczenie turystyczne?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego warto wyrobić przed każdym zagranicznym wyjazdem, trzeba mieć jednak świadomość ograniczonej ochrony. Uzupełnieniem powinno być ubezpieczenie turystyczne.

W przypadku zakupu polisy turystycznej liczyć można na zdecydowanie szerszy zakres ochrony. Umożliwia ono skorzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zgodnie z warunkami ubezpieczenia i to bez względu na charakter placówki medycznej. Polisa dla turystów prócz leczenia pokrywa także koszty assistance, np. transportu chorego do kraju, transportu kontuzjowanego narciarza ze stoku do szpitala, a także transportu zwłok do kraju.