Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego

Jednym z elementów polisy turystycznej jest ubezpieczenie bagażu i sprzętu w podróży, które pozwala złagodzić skutki finansowe ich utraty w wyniku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży. Ochrona działa w czasie całego wyjazdu podczas transportowania, przechowywania i użytkowania zarówno bagażu, jak i sprzętu sportowego. Kupno ochrony polega na wybraniu kwoty, do jakiej ubezpieczyciel będzie odpowiadał za utracone przedmioty.

[uwaga]

Bagaż można ubezpieczyć zazwyczaj na sumy nie przekraczające 3 tys. zł. Wyższa jest natomiast odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku sprzętu sportowego – nierzadko może to być nawet 10 tys. zł.

[/uwaga]