Konsumpcja sumy ubezpieczenia w polisach komunikacyjnych – co to jest i jak to działa?

Kupując ubezpieczenie autocasco kierowcy często skupiają się jedynie na sumie  ubezpieczenia, zapominając o innych aspektach umowy wpływających na wysokość odszkodowania. Jedną z ważnych kwestii, na którą trzeba zwrócić uwagę jest konsumpcja sumy ubezpieczenia w AC. Co to oznacza w praktyce? Jak temu zaradzić i czy doubezpieczenie pojazdu się opłaca? Odpowiedź na te pytania i inne ważne wskazówki dotyczące konsumpcji sumy ubezpieczeniowej po szkodzie znajdziecie w tym poradniku.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia w polisach komunikacyjnych – co to jest?

Konsumpcja, czy inaczej redukcja sumy ubezpieczenia, to dokonywane przez ubezpieczyciela zmniejszenie sumy ubezpieczenia pojazdu o wysokość każdorazowo wypłacanego odszkodowania.

Czym w praktyce jest konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie najłatwiej jest wytłumaczyć na przykładzie. Jeżeli np. ubezpieczyliśmy samochód w ramach autocasco na kwotę 30 tys. zł i doszło do szkody, za którą otrzymaliśmy od ubezpieczyciela 5 tys. zł odszkodowania, to suma ubezpieczenia pojazdu automatycznie „spadnie” do 25 tys. zł. Taka też byłaby wówczas wysokość odszkodowania w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej samochodu.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia w polisach komunikacyjnych – jak to działa?

Konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie to zapis dość powszechny w umowie ubezpieczenia autocasco. W praktyce oznacza to, że po każdej szkodzie i wypłacie odszkodowania „pula pieniędzy”, która stanowi sumę ubezpieczenia, się zmniejsza. W przypadku kilku stłuczek czy wypadków w ciągu jednego roku ubezpieczeniowego może się okazać, że pozostała suma nie wystarczy na kolejne odszkodowanie.

Mechanizm konsumpcji sumy ubezpieczenia w skrajnych przypadkach – jeśli łączna suma wszystkich wypłaconych odszkodowań przekroczy wysokość sumy ubezpieczenia pojazdu – doprowadzić może do wygaśnięcia umowy.

Środki zaradcze – wykup konsumpcji sumy ubezpieczenia

Ubezpieczyciele oferują zwykle możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia do pierwotnej wysokości (to tzw. doubezpieczenie AC), ale oznacza to zapłatę dodatkowej składki.

Ponadto niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie polisy, które nawet w przypadku wypłaty odszkodowania gwarantują niezmienną sumę ubezpieczenia. Taki brak konsumpcji sumy ubezpieczenia to ochrona nazywana przez ubezpieczycieli wykupieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia lub odnawialną sumą ubezpieczenia. Jeżeli zależy nam na pełnej ochronie pojazdu i odszkodowaniu, którego kwota będzie liczona od takiej samej sumy ubezpieczenia przez cały okres trwania polisy, warto dopytać o wykup konsumpcji sumy ubezpieczenia jeszcze na etapie zakupu polisy.