Ubezpieczenie wynajmowanego lub spółdzielczego mieszkania

W przypadku mieszkania przeznaczonego na wynajem jego właściciel powinien zadbać o ubezpieczenie go od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w zakresie OC z tytułu posiadania nieruchomości. Dzięki temu ochrona ubezpieczeniowa obejmie szkody powstałe z winy posiadacza mieszkania, np. zalanie sąsiada wskutek pękniętego wężyka doprowadzającego wodę. Z kolei najemcy przyda się przede wszystkim ubezpieczenie swojej własności, a więc np. sprzętu elektronicznego czy mebli na wypadek pożaru oraz kradzieży z włamaniem. Dodatkowo może być mu potrzebna polisa OC w życiu prywatnym.

Uwaga!

Ubezpieczając wynajmowane mieszkanie trzeba poinformować o tym towarzystwo. Może to wiązać się ze zwyżką w składce z uwagi na podwyższone ryzyko szkody.

W przypadku mieszkań spółdzielczych wydaje się, że to spółdzielnia mieszkaniowa jest uprawniona do otrzymania odszkodowania po szkodzie w ubezpieczonym przez lokatora mieszkaniu. Niektórzy ubezpieczyciele są jednak skłonni wypłacać lokatorom odszkodowanie, uznając ich prawo do użytkowania mieszkania.