Co ubezpieczyć razem z domem czy mieszkaniem?

Oprócz samej nieruchomości można również ubezpieczyć wszelkie elementy, które do niej przynależą. To przede wszystkim piwnica oraz garaż indywidualny wraz z wyposażeniem. Ochroną mogą zostać objęte inne pomieszczenia i budynki gospodarcze, a także ogród wraz z jego wyposażeniem czy ogrodzenie wokół działki. Jako nieruchomość dodatkową możliwe jest niekiedy zgłoszenie do ubezpieczenia także domku letniskowego.

Uwaga!

Ubezpieczyć można również mienie znajdujące się na zewnątrz nieruchomości, lecz do niej przynależące, czyli m.in. anteny telewizyjne czy solary słoneczne.