Dzięki domowemu assistance, czyli ubezpieczeniu pomocowemu, właściciel nieruchomości otrzymuje od zakładu ubezpieczeń całodobowe wsparcie. Przede wszystkim polega ono na technicznym wsparciu m.in. hydraulika, stolarza czy ślusarza w przypadku powstałych w mieszkaniu awarii. Pomoc może również obejmować inne sytuacje:

  • zakwaterowanie w hotelu, gdy miejsce zamieszkania zostanie zniszczone,
  • zorganizowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu ubezpieczonego w szpitalu,
  • zorganizowanie opieki nad zwierzętami,
  • interwencję i opiekę medyczną itp.

Uwaga!

Koszty materiałów potrzebnych do przeprowadzenia napraw w ramach domowego assistance pokrywane są przez ubezpieczonego. Usługa polega wyłącznie na wykonaniu prac naprawczych.

W zależności od ubezpieczyciela zakres domowego assistance może się różnić, więc należy pamiętać, aby przed zakupem polisy upewnić się, że kupowana usługa na pewno jest odpowiednia. Ubezpieczenie pomocowe często dostępne jest u jednego ubezpieczyciela w wariantach: tańszym standardowym i droższym kompleksowym.