OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia

OWU to najważniejszy dokument dotyczący ubezpieczenia Autocasco. Określa obowiązki posiadacza polisy oraz Towarzystwa Ubezpieczeń wynikające z zawartej umowy. Wskazuje na sytuacje, w których Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie. Zawiera katalog zdarzeń, czyli wyłączeń odpowiedzialności, w przypadku których nie możemy domagać się pokrycia strat od Towarzystwa Ubezpieczeń. OWU określają ponadto procedurę przy wypłacie odszkodowania (np. sposób określenia wysokości odszkodowania).