Polisy OC i AC przy kupnie/sprzedaży pojazdu

Umowa AC rozwiązuje się, gdy właściciel polisy sprzeda ubezpieczony pojazd. W takiej sytuacji przysługuje mu zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Inaczej sprawa wygląda w przypadku obowiązkowego OC, które wraz z pojazdem zostaje przejęte przez nabywcę. Dlatego w momencie zakupu auta należy zweryfikować, czy na pewno jest on ubezpieczony, aby po dokonaniu transakcji nie narazić się na mandat za brak OC.

Uwaga!

Sprzedawca ma obowiązek poinformowania ubezpieczyciela, że jego samochód zmienił właściciela. Ma na to 14 dni. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, wraz z nabywcą będzie współodpowiedzialny za opłacenia należnej składki.

Nowy posiadacz samochodu ma prawo do korzystania z zakupionej przez poprzedniego właściciela polisy OC do końca trwania okresu ochrony, ale powinien pamiętać, że może ją równie dobrze wypowiedzieć. W takiej sytuacji zobowiązany jest do zawarcia polisy ubezpieczeniowej w innym towarzystwie.

Uwaga!

Ubezpieczyciel ma prawo przeprowadzić rekalkulację składki z uwzględnieniem zniżek i zwyżek nowego właściciela pojazdu.