Czy mogę zrezygnować z OC i przejść do innej firmy? Jak to zrobić?

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrezygnować z posiadanego OC samochodu. Odkąd w 2012 roku wprowadzono zmiany do ustawy o ubezpieczeniach komunikacyjnych, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia stało się łatwiejsze, wyraźnie została też oddalona groźba wpadnięcia w tzw. pułapkę podwójnego ubezpieczenia (sytuacja, w której posiadacz pojazdu objęty jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie dwóch lub więcej umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w tym samym czasie). Trzeba tylko pamiętać, że nie wystarczy podpisanie nowej umowy OC z innym towarzystwem. Konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy poprzez przesłanie do towarzystwa ubezpieczeniowego stosownego dokumentu.

 

Poniżej kilka możliwych scenariuszy (wzory przydatnych pism znajdują się na stronie Rzecznika Finansowego pod adresem: http://rf.gov.pl/tekst.php?kategoria=serwis-prawny&kategoria2=wzory-pism):

  • Gdy umowa wygasa…

Jeśli okres aktualnego ubezpieczenia OC dobiega końca i chcesz zmienić towarzystwo, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem umowy. W przeciwnym razie polisa zostanie automatycznie przedłużona na następny okres ubezpieczeniowy. Wypowiadając umowę należy się upewnić, że zawarta w innym towarzystwie polisa OC jest już ważna, bowiem zarejestrowany pojazd nie może pozostawać bez ubezpieczenia.

  • Gdy umowa przedłużyła się automatycznie…

Nawet jeśli nie zdążyłeś wypowiedzieć umowy OC i została ona automatycznie przedłużona, ciągle możesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Wystarczy, że wykupisz inną polisę i złożysz stosowne wypowiedzenie związane z posiadaniem podwójnego ubezpieczenia. Trzeba tylko pamiętać, że w ten sposób wypowiedzieć można jedynie umowę przedłużoną automatycznie, a dotychczasowy ubezpieczyciel pobierze opłatę jedynie za okres, w którym faktycznie korzystaliśmy z ochrony ubezpieczenia. Za niewykorzystany okres ubezpieczenie otrzymasz natomiast zwrot pieniędzy.

  • Gdy pojazd został skradziony, zezłomowany lub wyrejestrowany…

Z chwilą wyrejestrowania samochodu wygasa obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Oznacza to, że gdy pojazd został skradziony, przekazany do złomowania lub zarejestrowany za granicą możesz zrezygnować z obowiązującej umowy ubezpieczenia. Procedura wypowiedzenia jest podobna jak w poprzednich sytuacjach, należy dostarczyć do ubezpieczyciela wypowiedzenie oraz niezbędne dokumenty poświadczające wyrejestrowanie pojazdu.

  • Gdy zakupu dokonano w kanale direct…

Umowę zawartą w systemie direct, czyli przez telefon lub internet, można dodatkowo wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia jej podpisania, ponieważ wynika to z zasad zawierania transakcji na odległość. Jednak rezygnując z takiej umowy musisz się liczyć z kosztami ubezpieczenia za okres, w którym faktycznie z niego korzystałeś.

  • Gdy OC otrzymano wraz z kupionym samochodem…

Z polisy OC otrzymanej od poprzedniego właściciela pojazdu można zrezygnować w każdym momencie umowy. Gdy upewnisz się, że ochrona nowo zakupionej polisy zaczęła już działać, wystarczy dopełnić formalności dostarczając do dawnego ubezpieczyciela stosowne wypowiedzenie.