Czy można wykupić jednodniowe ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Posiadać je musi każdy poruszający się po polskich drogach samochód, czy motocykl. Umowę ubezpieczenia zazwyczaj zawiera się na okres 12 miesięcy. W ściśle określonych przypadkach kierowcy mogą jednak wybrać krótszy okresu ochrony polisy. Kto z takiego przywileju może skorzystać i czy istnieje możliwość jednodniowego ubezpieczenia samochodu?

Jednodniowe ubezpieczenie samochodu – czy to możliwe?

Zasady dotyczące krótkoterminowego ubezpieczenia OC opisane zostały w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w myśl której polisa może być zawarta na okres minimum 30 dni. Oznacza to, że zakup ochrony ubezpieczeniowej ważnej przez jeden dzień jest niemożliwy. Umowę ubezpieczenia podpisać można najkrócej na okres jednego miesiąca i to jedynie w kilku wyjątkowych przypadkach m.in. jeśli pojazd zarejestrowany jest za granicą, ale nie posiada ani polisy OC, ani Zielonej Karty lub straciły one ważność.

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC wykupić można w każdej firmie ubezpieczeniowej. Należy pamiętać, że inaczej niż w przypadku standardowej rocznej polisy, krótkoterminowe ubezpieczenie nie podlega automatycznemu przedłużeniu. Oznacza to, że koniec okresu ważności 30-dniowego ubezpieczenia jest jednoznaczny z jego wygaśnięciem.

Krótkoterminowe ubezpieczenie samochodu – jaka ochrona?

Okres ważności OC nie ma znaczenia, zagwarantowana jest zawsze taka sama ochrona ubezpieczeniowa. Obowiązkowa dla posiadaczy pojazdów polisa zapewnia finansową rekompensatę poszkodowanym w kolizji lub wypadku, dzięki czemu sprawca zdarzenia nie musi wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni.