Co jeszcze można ubezpieczyć?

Do podstawowego zakresu ubezpieczeń można również dołączyć takie jak:

  • ubezpieczenie opon zapewniające ochronę w przypadku uszkodzenia ogumienia w ubezpieczonym pojeździe. Polisa gwarantuje pomoc w razie awarii opon, dętek oraz kół, a także pokrycie koszty ich wymiany w warsztacie,
  • ubezpieczenie bagażu, które stanowi ochronę przewożonych rzeczy osobistych na wypadek ich zniszczenia lub uszkodzenia w wypadku komunikacyjnym,
  • ubezpieczenie kluczyków, czyli finansowe zabezpieczenie na wypadek kradzieży kluczyków, tablic i dowodu rejestracyjnego,
  • ubezpieczenie od utraty pracy zapewnia pokrycie kosztów eksploatacji pojazdu, m.in. koszt paliwa, w przypadku utraty pracy przez ubezpieczonego,
  • ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ochronę prawną interesów ubezpieczonego oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem. Polisa jest pomocna w przypadku spowodowania wypadku drogowego lub oskarżenia o popełnienie innego wykroczenia lub przestępstwa. Obejmuje ona zarówno pomoc informacyjną, jak i pokrycie kosztów ochrony prawnej.