Auto zastępcze – jak to działa w praktyce?

Na auto zastępcze może liczyć każdy, kogo pojazd w wyniku kolizji, wypadku czy stłuczki został uszkodzony w takim stopniu, że nie nadaje się do użytkowania. W praktyce jednak uzyskanie zwrotu za wynajem auta zastępczego nie zawsze jest proste. Dlatego w tym tekście tłumaczymy, jak od technicznej strony wygląda kwestia korzystania z zastępczego pojazdu.

Komu należy się samochód zastępczy?

Z możliwości wynajęcia samochodu zastępczego korzystają głównie osoby, którym jest on niezbędny do pracy, szczególnie jeśli jest ściśle wiąże się ona z wielokrotnym przemieszczaniem. W takich przypadkach uzyskanie zwrotu pieniędzy za wynajem auta jest prostą procedurą. Wynika to z faktu, że korzystanie z wynajętego auta w takim przypadku służy ograniczeniu zwiększania szkody (chodzi tu głównie o szkodę w postaci utracone korzyści, spowodowanych wstrzymaniem działalności gospodarczej). Należy jednak pamiętać, że auto zastępcze przysługuje także osobom, dla których korzystanie z pojazdu jest konieczne do zaspokojenia czynności konsumpcyjnych i życiowych i to bez względu na to czy są przedsiębiorcami czy nie.

Samochód zastępczy – jak to działa?

Warto wiedzieć, że poszkodowany nie może wnosić o fizyczne przydzielenie mu zastępczego pojazdu, czyli bezpośrednie dostarczenie samochodu. Mówiąc o możliwości skorzystania z auta zastępczego trzeba mieć świadomość, że ubezpieczyciel jedynie zwraca koszty jego wynajmu. Znalezienie firmy i dopełnienie wszystkich formalności związanych z wynajmem auta leży w interesie kierowcy. Nie oznacza to jednak, że jest on zmuszony do wcześniejszego pokrycia kosztów z własnej kieszeni, gdyż możliwe jest skorzystanie z wynajmu pojazdu przedstawiając ubezpieczycielowi jeszcze nieopłacone faktury. W takim przypadku uregulowanie należności jest obowiązkiem ubezpieczyciela.