Stała suma ubezpieczenia

W ubezpieczeniu mienia i osobowych jeszcze przed podpisaniem umowy strony (czyli ubezpieczyciel i ubezpieczający) ustalają górną granicę odpowiedzialności, czyli sumę ubezpieczenia. Określa się ją na dwa sposoby: jako stałą sumę, albo jako sumę zmienną lub obowiązującą jedynie na pierwsze ryzyko. W tym poradniku tłumaczymy, czym jest stała suma ubezpieczenia i podpowiadamy, kiedy warto się zdecydować na takie rozwiązanie.

Czym jest stała suma ubezpieczenia?

Ubezpieczenie ze stałą sumą ubezpieczenia to rozwiązanie, dzięki któremu odszkodowanie będzie liczone od takiej samej sumy ubezpieczenia przez cały rok trwania umowy.

Stała suma ubezpieczenia w AC

Wybrać stałą czy zmienną sumę ubezpieczenia? Przed takim dylematem najczęściej stają kierowcy decydujący się na zakup ubezpieczenia autocasco, dlatego na tym przykładzie wyjaśnimy, kiedy jakie rozwiązanie jest bardziej korzystne.

Zmienna suma ubezpieczenia oznacza, że w momencie szkody wysokość odszkodowania zostanie oszacowana na podstawie wartości auta na moment przed zdarzeniem. Ponieważ pojazd traci na wartości, to po 11 miesiącach obowiązywania umowy AC wart będzie mniej niż w dniu jej podpisania. W praktyce oznacza to, że gdyby po takim czasie doszło do kradzieży, wypłacone odszkodowanie będzie niższe. Z kolei, gdy zdecydujemy się zawrzeć umowę ze stałą sumą ubezpieczenia, to odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie wartości samochodu z dnia podpisania umowy, a nie powstania szkody.

Stała suma ubezpieczenia – czy to się opłaca?

Trzeba jednak wiedzieć, że wybór stałej sumy ubezpieczenia zazwyczaj jest opcją dodatkowo płatną. W umowach autocasco takie rozwiązanie poleca się przede wszystkim właścicielom nowych i wartościowych pojazdów, gdyż w ich przypadku prognozowany spadek wartości auta w ciągu roku jest najbardziej odczuwalny.