Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

Rodzic, który pracuje i został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ma wynikający z ustawy obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia swoich dzieci. W tym poradniku wyjaśniamy, jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, na czym polega, kto i kiedy powinien to zrobić.  

Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka jest wynikającym z ustawy obowiązkiem rodziców. Polega na „dopisaniu” go do ubezpieczenia zdrowotnego matki lub ojca. Rodzice muszą ustalić, które z nich zajmie się tą kwestią, gdyż może to zrobić tylko jedno z nich. Wpisanie dziecka do ubezpieczenia oznacza, że zakład pracy matki bądź ojca dziecka, będzie płacił za nie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie | Superpolisa | OC i AC | Jak ubezpieczyć dziecko

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia

Od początku 2013 roku każda osoba ubezpieczona musi w stosownym czasie poinformować swojego płatnika – pracownik swojego pracodawcę, a przedsiębiorca ZUS – o członkach rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Wcześniej zgłoszenie do ubezpieczenia również było obowiązkowe, ale nie wiązało się z żadnymi konsekwencjami. Obecnie rodzic, który nie zadba o ubezpieczenie zdrowotne dziecka, musi się liczyć z sankcjami, w tym grzywną.

Na zgłoszenie informacji o ubezpieczeniu pociechy rodzic ma 7 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zgłoszenia, czyli np. od dnia narodzin dziecka.

W sytuacji, kiedy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (lub nie posiada uprawnień do świadczeń na podstawie innych przepisów) zgłosić dziecko mogą ubezpieczeni dziadkowie. Gdyby nie było to możliwe zgłoszeniem do ubezpieczenia zajmie się ośrodek pomocy społecznej (aż do momentu rozpoczęcia nauki), a później szkoła. Jednak rodzice muszą pamiętać, aby o zaistniałym fakcie poinformować odpowiednią placówkę.

Ubezpieczenie niemowlaka

Do sporządzenia zgłoszenia do ZUS konieczny jest numer PESEL. Na jego wydanie urząd stanu cywilnego ma 30 dni. Co oznacza, że w praktyce skuteczne zgłoszenie noworodka do ubezpieczenia nie zawsze jest możliwe w wyznaczonym terminie.

Gdyby zdarzyło się tak, że rodzicom nie udało się dopełnić obowiązku ubezpieczenia potomka, a konieczne jest skorzystanie z opieki medycznej, nie trzeba się obawiać. Zgodnie z prawem, każde dziecko do ukończenia szóstego miesiąca życia, ma prawo do korzystania z koniecznej opieki medycznej. Oznacza to, że przez pierwsze pół roku dokument potwierdzający ubezpieczenie niemowlaka nie będzie konieczny.

Ubezpieczenie dzieci przez rodziców jest możliwe aż do 18 roku życia, a jeśli się uczą, aż do 26 roku życia.