Ubezpieczenie mieszkania i domu pod kredyt

Wykupienie ubezpieczenia jest jednym z wymogów niezbędnych do otrzymania kredytu hipotecznego. Taka polisa stanowi zabezpieczenie zarówno dla przyszłego właściciela nieruchomości, jak i dla banku, które finansuje zakup. W tym poradniku wyjaśniamy czym jest cesja i komu przysługuje odszkodowanie w przypadku ubezpieczenia mieszkania pod kredyt.

Zakup ubezpieczenia domu i mieszkania czasem podyktowany jest wymogami banku udzielającego kredytu hipotecznego. W takim przypadku polisa stanowi jedną z form zabezpieczenia umowy kredytowej. Banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości z opcją cesji wierzytelności na kredytodawcę. W praktyce oznacza to, że w przypadku szkody to nie właściciel mieszkania a bank będzie upoważniony do odbioru odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że warunki i zakres ubezpieczenia nie mają znaczenia dla przyszłego właściciela nieruchomości. Poza tym, dokonując przemyślanej decyzji na ubezpieczeniu mieszkania pod kredyt można sporo zaoszczędzić.

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt – co obejmuje?

Wymagana przez bank polisa obejmuje ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym od powodzi i pożaru. Dokładny zakres polisy określa bank udzielający kredytu. Ochronie w takiej polisie podlegają jedynie mury nieruchomości wraz z biegnącymi w nich instalacjami. Wąski zakres ochrony sprawia, że ceny takich ubezpieczeń są stosunkowo niskie. Warto jednak porównać wszystkie dostępne na rynku opcje, gdyż w ten sposób możemy nie tylko zmniejszyć kwotę spłaty kredytu, ale także, dokładnie analizując oferty dostępne na rynku, znaleźć tę dopasowaną do potrzeb nie tylko banku, ale także właściciela nieruchomości.

Czym jest cesja polisy na bank?

Cesja polisy na bank oznacza przeniesienie odszkodowania za szkody z ubezpieczonego na bank. Oznacza to, że choć to właściciel nieruchomości opłaca składki, to w razie wypadku odszkodowanie trafi na konto banku, czyli cesjonariusza. Bywa jednak, że bank zadecyduje o wypłacie odszkodowania bezpośrednio na konto ubezpieczonego.

W praktyce wygląda to tak, że często wypłata odszkodowania zależy od rzetelności kredytobiorcy. Jeśli nie ma on zaległości w spłatach rat kredytu, zwykle bank zgadza się, żeby to on otrzymał odszkodowanie, umożliwiając mu w ten sposób naprawienie szkody. Natomiast, jeśli ma on dług, świadczenie otrzyma bank.