Ubezpieczenie mieszkania i domu pod kredyt z cesją na bank

Wykupienie ubezpieczenia jest jednym z wymogów niezbędnych do otrzymania kredytu hipotecznego. Taka polisa stanowi zabezpieczenie zarówno dla przyszłego właściciela nieruchomości, jak i dla banku, które finansuje zakup. W tym poradniku poruszamy temat „ubezpieczenie mieszkania a kredyt hipoteczny” i wyjaśniamy czym jest cesja i komu przysługuje odszkodowanie w przypadku ubezpieczenia mieszkania pod kredyt.

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt

Zakup ubezpieczenia domu i mieszkania czasem podyktowany jest wymogami banku udzielającego kredytu hipotecznego. W ubezpieczenie mieszkania do kredytu hipotecznego polisa stanowi jedną z form zabezpieczenia umowy kredytowej. Banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości z opcją cesji wierzytelności na kredytodawcę. W praktyce oznacza to, że w przypadku szkody to nie właściciel mieszkania a bank będzie upoważniony do odbioru odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że warunki i zakres ubezpieczenia nie mają znaczenia dla przyszłego właściciela nieruchomości. Poza tym, dokonując przemyślanej decyzji na ubezpieczeniu mieszkania pod kredyt można sporo zaoszczędzić.  

Ubezpieczenie domu pod kredyt

Warunki ubezpieczenia domu do kredytu są dokładnie takie same jak warunki ubezpieczenia mieszkania pod kredyt. Jedyna różnica zazwyczaj tego, ile kosztuje ubezpieczenie domu do kredytu hipotecznego w porównaniu z ubezpieczeniem mieszkania – najczęściej jest droższe z racji wyższej średniej ceny domów niż mieszkań.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu lub mieszkania pod kredyt?

Polisę ubezpieczeniową można uzyskać w ramach usługi bancassurance lub indywidualnie, podpisując umowę ubezpieczenia w towarzystwie, które sami wybierzemy. Składka na ubezpieczenie mieszkania będzie zależała m.in. od sumy ubezpieczenia (co oznacza maksymalną wartość ubezpieczanego mienia), a ta powinna być co najmniej równa kwocie zaciągniętego kredytu. Gdzie najtaniej kupimy ubezpieczenie mieszkania pod kredyt hipoteczny? Ceny najprościej i najszybciej poznamy korzystając z dedykowanego kalkulatora składki na stronie ubezpieczyciela lub internetowej porównywarki ubezpieczeń (np. Superpolisa.pl).

Warto pamiętać, że to bank ustala zwykle listę akceptowanych polis oraz towarzystw. Określa też wymagany zakres ubezpieczenia. Beneficjentem najczęściej również jest bank, dlatego oprócz zadowolenia z faktu posiadania „taniego ubezpieczenia mieszkania / domu pod kredyt hipoteczny” warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek pożaru, zalania czy kradzieży (z punktu widzenia banku, najważniejsze jest ubezpieczenie konstrukcji, czyli murów nieruchomości). Cena za ubezpieczenie nieruchomości zależna jest od wielu czynników. Im szerszy zakres i bardziej kompleksowa ochrona, tym droższa polisa nieruchomości.

Co to jest cesja do ubezpieczenia? – ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na bank to powszechny sposób zabezpieczenia nieruchomości pod kredyt. Cesja ubezpieczenia mieszkania na bank oznacza przeniesienie odszkodowania za szkody z ubezpieczonego na bank. Oznacza to, że choć to właściciel nieruchomości opłaca składki, to w razie wypadku odszkodowanie trafi na konto banku, czyli cesjonariusza. Bywa jednak, że bank zadecyduje o wypłacie odszkodowania bezpośrednio na konto ubezpieczonego. Wszystko zależy od rodzaju i rozmiaru szkody. Co do zasady każde odszkodowanie na podstawie cesji należne jest bankowi, jednak gdy szkoda jest niewielka (np. zalanie), a nieruchomość nadaje się do remontu, bank może wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu. Niektóre banki określają maksymalną kwotę odszkodowania, którą ubezpieczyciel wypłaca bezpośrednio właścicielowi mieszkania bez informowania banku o zaistniałej szkodzie.

Cesja do ubezpieczenia na rzecz banku powinna mieć charakter załącznika lub adnotacji na umowie ubezpieczeniowej. W celu jej ustanowienia, należy powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe w momencie zawierania polisy. Możliwe jest także ustanowienie jej już w trakcie trwania umowy. Należy w takiej sytuacji zgłosić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o ustanowienie cesji polisy.  

Umowa cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia powinna jasno określać co jest przedmiotem cesji (przedmiot kredytowania – np. dom), kto jest cesjonariuszem – dokładna nazwa i adres banku, kwotę cesji, która odpowiada wartości budynku i datę ustanowienia cesji. Konieczne są też podpis i pieczęć osoby przyjmującej powiadomienie o cesji w imieniu ubezpieczyciela.

Anulowanie cesji ubezpieczenia jest możliwe. Wystarczy złożyć stosowny wniosek u ubezpieczyciela. Jego akceptacja wymaga jednak zgody cesjonariusza. Warto także pamiętać, że cesja ubezpieczenia wygasa samoistnie wraz z końcem trwania umowy ubezpieczeniowej i nie wznawia się samoczynnie przy odnowieniu polisy.

Koszt ubezpieczenie mieszkania z cesją najlepiej sprawdzić na kalkulatorze.