Aby rozpocząć proces likwidacji szkody, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela, np. poprzez dostępny na jego stronie internetowej formularz zgłoszeniowy. Konieczne będzie podanie numeru polisy, a także wszelkie informacje na temat zdarzenia, przede wszystkim:

  • data i miejsce,
  • dane osoby zgłaszającej i właściciela mienia,
  • przyczyna,
  • szczegółowy opis okoliczności,
  • opis miejsca oględzin.

 

Kolejnym krokiem będzie ustalenie terminu wykonania oględzin przez rzeczoznawcę, jego ocena sytuacji i wypłata odszkodowania. Cały proces powinien zostać zamknięty w 30 dni.

 

Uwaga!

W toku procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel ma prawo zażądać szczegółowej dokumentacji, składającej się m.in. ze zdjęć wykonanych na miejscu zdarzenia, notatki sporządzonej przez policję lub straż pożarną, spis skradzionego lub zniszczonego mienia czy dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości.