Ubezpieczenie domu w trakcie budowy

Dom jednorodzinny oraz mieszkanie można ubezpieczyć jeszcze na etapie budowy, zanim właściciel otrzyma pozwolenie na użytkowanie. Taka polisa pozwala chronić elementy konstrukcyjne budynku: stropy, tynki na zewnątrz i wewnątrz nieruchomości, izolacje, ściany oraz wszelkie instalacje. W ramach ubezpieczenia można liczyć na pomoc finansową po szkodach spowodowanych m.in. eksplozją, pożarem czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Uwaga!

Ubezpieczyciele biorą na siebie również koszt akcji ratowniczej, późniejszej rozbiórki, uprzątnięcia miejsca zdarzenia, a także transportu i składowania zniszczonych materiałów.

Polisę rozszerzyć można na wskazane elementy lokalu w trakcie inwestycji, ubezpieczając je od kradzieży, włamania i dewastacji. W przypadku domów jednorodzinnych ochrona obejmować może również materiały budowlane oraz ogrodzenie działki.