Kradzież pojazdu – likwidacja szkody

W przypadku kradzieży pojazdu w pierwszej kolejności należy powiadomić policję, a następnie niezwłocznie zgłosić się do ubezpieczyciela. Szybkość działania jest tu niezwykle istotna, ponieważ towarzystwa bardzo często zastrzegają w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), że o kradzieży ubezpieczonego pojazdu muszą zostać poinformowane w ciągu 1 dnia roboczego.

Uwaga!

O odszkodowanie za skradziony samochód mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające ważną polisę AC z wykupionym ryzykiem kradzieży.

Po rozpoczęciu procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel zażąda od kierowcy przede wszystkim:

  • potwierdzenia zgłoszenia sprawy na policji,
  • przekazania dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (o ile była wydana na ten pojazd),
  • przekazania wszystkich kompletów kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu.

Na przeprowadzenie procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel ma 30 dni.

Uwaga!

Zawsze w przypadku zgubienia kluczyków do samochodu należy zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, aby po kradzieży nie spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania, związanej z tzw. rażącym niedbalstwem.