Wypadek lub kolizja – likwidacja szkody z polisy OC

Po wypadku lub kolizji drogowej należy przede wszystkim zgromadzić informacje i dowody na miejscu wypadku. Gdy żaden z uczestników nie jest ranny oraz okoliczności wypadku pozwalają łatwo ustalić sprawcę kolizji (który nie kwestionuje swojej winy), nie ma potrzeby wzywania policji i wystarczy spisać oświadczenie. Powinno ono zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajścia zdarzenia oraz dane identyfikacyjne (m.in. numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu lub VIN). Warto w tym celu skorzystać z formularza wspólnego oświadczenia o zdarzeniu, dostępnego m.in. na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Uwaga!

Konieczne jest wezwanie policji, gdy:

  • sprawca szkody nie przyznaje się do winy lub utrudnia zebranie niezbędnych dowodów oraz informacji,
  • nie ma ważnej polisy OC,
  • jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Po zebraniu wszelkich informacji należy o zdarzeniu powiadomić ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub kolizji. W zamieszczonych na naszej stronie opisach towarzystw ubezpieczeniowych znajdują się szczegółowe informacje o możliwości zgłoszenia szkody u poszczególnych ubezpieczycieli. Od momentu zgłoszenia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę świadczenia poszkodowanemu lub poinformowanie go o przyczynach niemożliwości wypłaty zgodnej z jego roszczeniem.

Uwaga!

W przypadku niektórych towarzystw (np. PZU, Uniqa) poszkodowani kierowcy mogą zgłosić szkodę z OC u ubezpieczyciela w ramach tzw. bezpośredniej likwidacji szkód. Ten system ma zostać wprowadzony we wszystkich towarzystwach w 2015 roku.