Wypadek lub kolizja – likwidacja szkody z polisy OC

Po wypadku lub kolizji drogowej należy przede wszystkim zgromadzić informacje i dowody na miejscu wypadku. Gdy żaden z uczestników nie jest ranny oraz okoliczności wypadku pozwalają łatwo ustalić sprawcę kolizji (który nie kwestionuje swojej winy), nie ma potrzeby wzywania policji i wystarczy spisać oświadczenie. Powinno ono zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajścia zdarzenia oraz dane identyfikacyjne (m.in. numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu lub VIN). Warto w tym celu skorzystać z formularza wspólnego oświadczenia o zdarzeniu, dostępnego m.in. na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

 

Uwaga!

Konieczne jest wezwanie policji, gdy:

  • sprawca szkody nie przyznaje się do winy lub utrudnia zebranie niezbędnych dowodów oraz informacji,
  • nie ma ważnej polisy OC,
  • jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Po zebraniu wszelkich informacji należy o zdarzeniu powiadomić ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub kolizji. W zamieszczonych na naszej stronie opisach towarzystw ubezpieczeniowych znajdują się szczegółowe informacje o możliwości zgłoszenia szkody u poszczególnych ubezpieczycieli. Od momentu zgłoszenia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę świadczenia poszkodowanemu lub poinformowanie go o przyczynach niemożliwości wypłaty zgodnej z jego roszczeniem.

 

Uwaga!

W przypadku niektórych towarzystw (np. PZU, Uniqa) poszkodowani kierowcy mogą zgłosić szkodę z OC u ubezpieczyciela w ramach tzw. bezpośredniej likwidacji szkód. Ten system ma zostać wprowadzony we wszystkich towarzystwach w 2015 roku.

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: