Czy potrzebne jest mi podczas wyjazdu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wykupienie takiej polisy zabezpiecza osobę ubezpieczoną przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie, której szkodę wyrządziła. Ciężar finansowy przerzucony jest wówczas na zakład ubezpieczeń. Istotną kwestią jest wybór odpowiedniej wysokości sumy gwarancyjnej (limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń). Suma gwarancyjna powinna być na adekwatnym do zagrożeń poziomie, ponieważ na osobie zobowiązanej do naprawienia szkody, spoczywa obowiązek pełnego odszkodowania, w skład którego mogą wchodzić nie tylko koszty związane z przywróceniem rzeczy do stanu przed szkodą, ale także straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Należy pamiętać, że w sytuacji wystąpienia szkody na osobie – dotyczącej organizmu ludzkiego, zobowiązany do wypłaty odszkodowania, może ponosić bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego, koszty rehabilitacji, zakupu odpowiednich protez, lekarstw, koszty zaleconej diety, opieki medycznej, przyuczenia do zawodu, przystosowania mieszkania dla osoby poszkodowanej oraz zadośćuczynienia a w skrajnych przypadkach renty. Biorąc pod uwagę taki scenariusz suma gwarancyjna powinna być określona na poziomie równowartości minimum 80 000 -100 000 euro, czyli kwocie, która pozwoli na pokrycie wszelkich, a przynajmniej większości, kosztów związanych z naszą odpowiedzialnością za szkodę.