Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Jednym z najpopularniejszych i bardzo przydatnych dodatków do ubezpieczenia mieszkaniowego jest OC w życiu prywatnym. Jest to ochrona finansowa związana z odpowiedzialnością ubezpieczonej osoby za wszelkie szkody, które wyrządzi osobom trzecim. Zgodnie z kodeksem cywilnym, kto wyrządzi komuś szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przydaje się, gdy posiadacz polisy swoim działaniem lub w związku z posiadanym mieniem spowoduje u kogoś uszczerbek na zdrowiu lub zniszczy jego własność. Przykładem takiej sytuacji może być zalanie mieszkania sąsiada, czy pozostawienie nieodlodzonego chodnika, na którym przewrócił się przechodzień. Co ważne, ubezpieczyciel pokryje nie tylko straty związane z użytkowaniem mieszkania. Dlatego OC w życiu prywatnym przydaje się także poza domem, np. po przypadkowym potrąceniu przechodnia podczas jazdy na rowerze lub spowodowaniu wypadku narciarskiego na stoku.

Uwaga!

Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia również ochronę w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim przez dzieci pozostające pod opieką posiadacza polisy, jego pomoc domową lub opiekunkę. OC chroni także na wypadek finansowych konsekwencji szkód spowodowanych przez zwierzęta domowe.