Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Jednym z najpopularniejszych i bardzo przydatnych dodatków do ubezpieczenia mieszkaniowego jest OC w życiu prywatnym. Jest to ochrona finansowa związana z odpowiedzialnością ubezpieczonej osoby za wszelkie szkody, które wyrządzi osobom trzecim. Zgodnie z kodeksem cywilnym, kto wyrządzi komuś szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przydaje się, gdy posiadacz polisy swoim działaniem lub w związku z posiadanym mieniem spowoduje u kogoś uszczerbek na zdrowiu lub zniszczy jego własność. Przykładem takiej sytuacji może być zalanie mieszkania sąsiada, czy pozostawienie nieodlodzonego chodnika, na którym przewrócił się przechodzień. Co ważne, ubezpieczyciel pokryje nie tylko straty związane z użytkowaniem mieszkania. Dlatego OC w życiu prywatnym przydaje się także poza domem, np. po przypadkowym potrąceniu przechodnia podczas jazdy na rowerze lub spowodowaniu wypadku narciarskiego na stoku.

 

Uwaga!

Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia również ochronę w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim przez dzieci pozostające pod opieką posiadacza polisy, jego pomoc domową lub opiekunkę. OC chroni także na wypadek finansowych konsekwencji szkód spowodowanych przez zwierzęta domowe.

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: