Ubezpieczenie szyb zapewnia ochronę przed skutkami uszkodzenia lub wybicia szyb samochodowych. W ramach likwidacji szkody ubezpieczyciel gwarantuje konieczną wymianę szyb, a także pokrywa dodatkowe koszty związane z naprawą. Decydując się na tę dobrowolną polisę należy przede wszystkim zwrócić uwagę na określoną w umowie sumę ubezpieczenia, czyli wartość strat, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Uwaga!

Zgłoszenie zostanie przyjęte przez ubezpieczyciela, jeśli wpłynie do niego w ściśle określonym terminie, np. nie później niż 5 dni roboczych po szkodzie. Należy uważać, aby przed rozpoczęciem procesu likwidacji szkody uszkodzenie się nie zwiększyło. Nie wolno również na własną rękę podejmować naprawy lub wymiany szyby.