Zielona karta

Ochrona w ramach obowiązkowego OC działa na terytoriach 32 państw, które podpisały Porozumienie Wielostronne, a więc przede wszystkim w krajach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W kilkunastu kolejnych państwach ubezpieczenie zadziała tylko wtedy, gdy właściciel samochodu posiada Zieloną Kartę, czyli działający międzynarodowo dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC.

 

Uwaga!

Państwa wymagające Zielonej Karty to: Albania, Białoruś,  Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

 

Umowę ubezpieczenia Zielona Karta zawiera się na okres nie krótszy niż 15 dni oraz nie dłuższy niż 1 rok. Większość towarzystw oferuje ją jako bezpłatny dodatek do ubezpieczenia OC, inne pobierają za nią niewielką dopłatę.