Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Ochrona ubezpieczeniowa jest gwarancją spokoju. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony wie, że może liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Co jednak gdy poszkodowany nie jest zadowolony z zaoferowanego wsparcia?

W tym poradniku odpowiadamy na często zadawane przez poszkodowanych pytanie: czy odwołanie do ubezpieczalni i od decyzji o wypłaconym odszkodowaniu jest możliwe? Co w takiej sytuacji zrobić i jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – do kogo się zgłosić?

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy zaproponowane świadczenie jest dla poszkodowanego niesatysfakcjonujące, może zdecydować się na odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela może być spowodowane niesatysfakcjonującą wysokością przyznanego poszkodowanemu odszkodowania, bądź całkowitą odmowa wypłacenia świadczenia.

W pismach zawierających decyzję o przyznaniu odszkodowania towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze informują o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń (wymaga tego Ustawa o działalności ubezpieczeniowej). Czasem także, choć nie jest to regułą, w dokumencie ubezpieczyciel pisze, że jeśli nie akceptujesz jego decyzji, możesz odwołać się do zarządu firmy. Ta opcja jest zdecydowanie bardziej korzystna dla ubezpieczonego. Dlatego warto zdecydować się na bezpośrednie odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego zamiast kierować sprawę do sądu. W pierwszej kolejności można zakwestionować decyzję ubezpieczyciela przy pomocy pisemnego odwołania (to, jak napisać odwołanie do firmy ubezpieczeniowej, wyjaśniamy  poniżej). Jeśli ubezpieczyciel zweryfikuje wcześniejszą decyzję i pozytywnie rozpatrzy wniosek, uniknąć można kosztownego i długotrwałego procesu sądowego.

Uwaga: odwołanie w sprawie odszkodowania przyznanego przez zakład ubezpieczeń należy złożyć przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli z reguły przed upływem okresu trzech lat.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Wystosowane do ubezpieczyciela pismo powinno zawierać kilka informacji, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku, m.in:

– imię, nazwisko, adres ubezpieczonego,
– dane adresowe towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego kierujemy odwołanie,
– miejsce i datę sporządzenia dokumentu,
– numer polisy oraz numer szkody,
– określenie satysfakcjonującej kwoty świadczenia,
– numer konta bankowego,
– szczegółowe uzasadnienie zawierające opis decyzji, której dotyczy odwołanie, a także argumenty, które wyjaśniają odwołanie (np. faktyczny koszt naprawy wyższy niż w wycenie ubezpieczyciela),
– podpis.

Składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy pamiętać, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia swoich racji. Dlatego też uzasadnienie powinno zawierać istotne ze względu na daną sprawę okoliczności.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego powinno mieć formę pisemną i być zaadresowane do zarządu firmy. Najlepiej wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie odwołania?

Ubezpieczyciel w przeciągu 30 dni powinien odpowiedzieć na reklamację. Może się jednak okazać, że sprawa jest skomplikowana i wymaga bardziej szczegółowej ekspertyzy. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa powinna powiadomić o przedłużeniu czasu potrzebnego do podjęcia ostatecznej decyzji. W takich okolicznościach termin może zostać wydłużony do 60 dni.

Jeśli w tym czasie składający reklamację nie otrzyma odpowiedzi ze strony firmy ubezpieczeniowej, to jest to równoznaczne z zaakceptowaniem wskazanych roszczeń.