Czy mogę zgłosić szkodę, jeśli mój samochód ma nieważne badania techniczne?

Obowiązek wykonywania regularnych badań technicznych jest jednym z przepisów mających gwarantować bezpieczne poruszanie się po drogach wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Każdy właściciel samochodu zobowiązany jest zarówno do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC, jak również do przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych pojazdu.

 

Pamiętaj, że poruszając się po drogach pojazdem bez ważnego badania technicznego ryzykujesz zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

 

Co więcej brak ważnych badań technicznych może być sporym problemem gdy przydarzy Ci się wypadek. Dla ubezpieczyciela nieposiadanie badań diagnostycznych to informacja, że pojazd jest niesprawny. W skrajnym przypadku może to przecież przesądzić o tym, kto był winny danemu zdarzeniu drogowemu, a także sprawić, że sprawca wypadku będzie musiał na zasadzie regresu zwrócić ubezpieczycielowi kwotę wypłaconego odszkodowania.

 

  • Brak badania technicznego a OC

Nawet jeśli spowodowałeś szkodę samochodem bez ważnego przeglądu technicznego, ubezpieczyciel nie jest zwolniony z odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Poszkodowany otrzyma od niego odszkodowanie. Jednak w nielicznych przypadkach, gdy sprawca wypadku wyjechał na drogę bez ważnych badań technicznych ubezpieczyciele decydują się na regres, czyli żądanie zwrotu wartości wypłaconej rekompensaty od sprawcy zdarzenia. Oznacza to, że będzie on musiał zwrócić sumę wydaną przez ubezpieczyciela na likwidację szkody. Natomiast w przypadku, gdy Ty będziesz poszkodowany i zechcesz skorzystać z polisy OC sprawcy, brak ważnego badania technicznego może być powodem do pomniejszenia wysokości odszkodowania. Ubezpieczyciel może uznać, że stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. A to już wystarczający argument, aby wypłacić niższą kwotę odszkodowania.

 

  • Brak badania technicznego a autocasco czy NNW

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych brak przeglądu to jedno z podstawowych wyłączeń uzyskania odszkodowania. Oznacza to, że jeśli nie masz ważnego badania technicznego możesz nie dostać odszkodowania z AC, NNW czy Assistance i musisz być przygotowany na pokrycie wszystkich kosztów z własnej kieszeni. Jednak podobnie jak w przypadku obowiązkowej polisy, ubezpieczyciel musi uzasadnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy brakiem przeglądu a zdarzeniem drogowym.