Oględziny pojazdu

Wymóg przeprowadzenia oględzin jest uzależniony od procedur konkretnego Towarzystwo Ubezpieczeń.