Rekalkulacja składki OC – co to jest, kiedy się jej spodziewać i jak się od niej odwołać?

Rekalkulacja składki za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, to ponowne przeliczenie jej stawki na podstawie nowych danych. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których ubezpieczyciel może zmienić wysokość składki. Sprawdźmy zatem, kiedy możemy się spodziewać rekalkulacji składki i czy mamy szanse się od niej odwołać.

Co to jest rekalkulacja składki OC?

Rekalkulacja OC wiąże się z ponownym obliczeniem ceny ubezpieczenia. Wprowadzając nowe dane do systemu ubezpieczyciel bierze pod uwagę różne czynniki, na podstawie których ma prawo przeprowadzić rekalkulację OC.

Rekalkulacja składki OC – kiedy jej się spodziewać?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zażądać zmiany wysokości stawki OC nawet w trakcie trwania umowy. Żeby tak się jednak stało, musi mieć do tego odpowiednie przesłanki.  Przykładem takiej sytuacji może być ujawnienie podania przez kierowcę nieprawdziwych informacji przed zawarciem umowy, a te pociągają za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku. W praktyce oznacza, że do ponownej kalkulacji składki ubezpieczyciel może dokonać między innymi w przypadku, gdy deklaracja posiadanych zniżek lub liczby szkód okazała się niezgodna z rzeczywistą wiedzą ubezpieczającego.

Rekalkulacja składki OC po zakupie auta

Jedną z sytuacji, w których możemy spotkać się z rekalkulacją składki jest także kupno używanego samochodu i chęć skorzystania z polisy OC poprzedniego właściciela. Ubezpieczyciel wprowadza nowe dane do systemu i ponownie wylicza wysokość składki. Podczas rekalkulacji składki OC po zakupie auta może okazać się, że będzie ona wyższa niż w przypadku poprzedniego właściciela auta. Nowy posiadacz pojazdu będzie musiał wówczas dopłacić różnicę. Dzieje się tak dlatego, że rekalkulacja składki OC ustawa uwzględnia czas zakupu auta oraz to ile dni pozostało do końca umowy, a także zniżki i zwyżki przysługujące nowemu właścicielowi samochodu.

Rekalkulacja składki OC – co w sytuacji, kiedy kupującym jest młody kierowca?

Przykładowo, jeżeli auto zostanie zakupione przez młodego kierowcę, a sprzedający pojazd miał większy staż i posiadał maksymalne zniżki za bezszkodową jazdę, to może się okazać, że po rekalkulacji nowy właściciel zostanie poproszony o dopłacenie za ochronę ubezpieczenia. Rekalkulacja jednak nie zawsze musi wiązać się z dopłatą. W odwrotnej sytuacji, kiedy sprzedającym będzie kierowca z młodszym stażem, a kupujący będzie miał większe doświadczenie i zniżki, to rekalkulacja składki OC może oznaczać zwrot części składki dla nowego właściciela

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciel może, ale nie musi dokonać rekalkulacji składki. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych jest to standardową procedurą, w innych natomiast niekoniecznie. Jeżeli uważamy, że po ponownym wyliczeniu nasza składka będzie niższa, możemy złożyć wniosek o rekalkulację składki OC.

 Rekalkulacja składki – odwołanie

Jeżeli mamy wątpliwości co do prawidłowości dokonania rekalkulacji OC, możemy się od niej odwołać. Żeby nasze odwołanie przyniosło skutek trzeba udowodnić, że podczas ponownego wyliczania składki nie zostały spełnione trzy podstawowe warunki: czas realizacji uprawnienia do przeprowadzenia rekalkulacji (od dnia transakcji kupna-sprzedaży pojazdu), uwzględnienie ulg i zwyżek nowego właściciela samochodu oraz wykonanie rekalkulacji w oparciu o ważną w dniu przygotowania kalkulacji taryfę składek.