Czy AC wznowi się samo?

Ubezpieczenie AC to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni pojazd m.in. przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dobrowolny charakter ubezpieczenia oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od woli właściciela pojazdu. Ochrona, jaką obejmuje autocasco, zależy od warunków jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz od preferencji osoby ubezpieczającej pojazd. Warto także wiedzieć, że umowa ubezpieczenia AC nie odnawia się automatycznie, jak to ma miejsce w przypadku OC komunikacyjnego. Gdy okres trwania umowy dobiegnie końca polisa wygasa i pojazd nie jest już objęty ochroną ubezpieczenia.

 

Automatyczne wznowienie ubezpieczenia tylko w OC

 

Automatyczne wznowienie, inaczej określane odnowieniem, to mechanizm, który sprawia, że kończąca się umowa ubezpieczenia jest automatycznie zawierana na okres kolejnych 12 miesięcy. Proces ten odnosi się tylko do zakresu obowiązkowego świadczenia z tytułu umowy komunikacyjnej OC. Jeśli składki były systematycznie opłacane w pełnej wysokości, ubezpieczenie zostanie wznowione automatycznie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o formalności związane z przedłużeniem ochrony ubezpieczenia. Niestety w przypadku ubezpieczenia AC umowa nie odnawia się automatycznie. Oznacza to, że wraz z ostatnim dniem umowy wygasa ochrona ubezpieczenia. Jednak wiele towarzystw jeszcze przed końcem trwania polisy AC wysyła propozycję przedłużenia ochrony, w której zawarte są warunki ubezpieczenia na kolejny okres i propozycja składki.