Franszyza redukcyjna – Udział własny

Udział własny to wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie, najczęściej określona procentowo (od 5 do 50%. ) lub rzadziej kwotowo. Od wysokości udziału własnego zależy wysokość składki tzn. im wyższy udział własny tym niższa składka i odwrotnie. Oznacza to, że otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o określony w umowie udział własny. Zawierając umowę ubezpieczenia udział własny można zazwyczaj wykupić poprzez zapłatę dodatkowej składki. Oznacza to, że Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie nie redukowane o wartość udziału własnego, jeśli wykupione zostanie w pełnej wysokości.