Zakres ubezpieczenia AC

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach AC obejmuje zdarzenia, które dotykają bezpośrednio ubezpieczonego właściciela pojazdu mechanicznego przed skutkami powstałych na jego mieniu szkód. Do zdarzeń ubezpieczanych w ramach AC zalicza się:

 • kradzież,
 • uszkodzenia pojazdu z własnej winy w kolizji drogowej (m.in. z innym pojazdem, zwierzęciem), a także uderzenie w elementy znajdujące się przy drodze, np. budynek, znak drogowy czy drzewo,
 • uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie, np. zarysowanie lakieru,
 • zniszczenia spowodowane przez żywioły, np. burze, wichury, gradobicie, pożar.

 

 

Uwaga!

Towarzystwa ubezpieczeniowe samodzielnie określają dokładny zakres AC, który nie jest określony ustawowo, jak ma to miejsce w przypadku OC. Zasady działania ubezpieczenia zapisywane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), opracowywanych indywidualnie przez poszczególnych ubezpieczycieli.

 

Oprócz listy okoliczności, w których ubezpieczyciel przejmuje na siebie finansową odpowiedzialność za pokrycie szkód, istnieje też zbiór sytuacji, gdy odszkodowanie nie zostanie wypłacone, a naprawa uszkodzeń przeprowadzona. Zalicza się do nich:

 • szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa (np. kradzież auta po pozostawieniu kluczyków w samochodzie czy braku uruchomionego alarmu),
 • szkody spowodowane po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • uszkodzenia pojazdu wynikające z jego normalnej eksploatacji (np. awaria mechaniczna),
 • brak aktualnego badania technicznego pojazdu,
 • szkody powstałe z winy kierowcy nieposiadającego prawa jazdy,
 • sytuację, gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia lub w momencie zdarzenia łamał przepisy ruchu drogowego,
 • szkody powstałe wskutek wykorzystania pojazdu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem (m.in. użyto go do wyścigu lub do celów zarobkowych).

 

 

Uwaga!

Ubezpieczyciele mogą nie chcieć wypłacić pieniędzy po kradzieży samochodu na terenie Rosji i krajach byłego Związku Radzieckiego. Istotne jest też zwrócenie uwagi na termin zgłoszenia szkody, w niektórych firmach kierowca ma na to tylko 24 godziny.

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: