Zniesienie franszyzy integralnej, udziałów własnych i amortyzacji części

Szukając dla siebie odpowiedniego AC trzeba sprawdzić, czy w ramach polisy możliwe jest zniesienie franszyzy integralnej, udziałów własnych (franszyzy redukcyjnej) oraz amortyzacji części. Co można dzięki temu zyskać?

Franszyza integralna blokuje możliwość likwidacji szkód poniżej ustalonej z ubezpieczycielem kwoty. Jej zniesienie pozwala więc na skorzystanie z ubezpieczenia nawet w przypadku drobnych uszkodzeń.

Uwaga!

Likwidację drobnych szkód należy dobrze przemyśleć, ponieważ każda naprawa z ubezpieczenia powoduje wzrost składki w kolejnym roku.

Dzięki usunięciu udziałów własnych odszkodowanie nie zostanie pomniejszone o stałą kwotę (np. 250 zł) lub procent (np. 10%) wartości szkody, które kierowca zobowiązał się pokryć przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem (należy jednak pamiętać, że nie zawsze zniesienie tego elementu jest możliwe). Z kolei zniesiona amortyzacja oznaczać będzie, że ubezpieczyciel nie pomniejszy wartości części koniecznych do przeprowadzenia naprawy auta.

Uwaga!

Udziały własne można również podnieść, co obniża wartość odszkodowania przy szkodzie, ale skutkuje otrzymaniem od ubezpieczyciela zniżki w momencie zakupu.