Co wpływa na wysokość składki za polisę mieszkaniową?

Decydując się na ubezpieczenie mieszkania często określamy cenę, jaką jesteśmy w stanie zapłacić za polisę i zadawalamy się ofertą, która spełnia to kryterium. To błąd. W przypadku wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych, w tym także ubezpieczenia mieszkania, podejmując decyzję o zakupie należy kierować się nie tylko ceną, ale także zakresem polis. W tym poradniku wyjaśniamy, co wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie domu i mieszkania.

W większości przypadków wybór ubezpieczenia mieszkania dokonany na zasadzie kryterium ceny nie spełni oczekiwań właściciela nieruchomości. Decyzję o tym, ile jesteśmy w stanie wydać na polisę mieszkaniową warto podejmować dopiero, kiedy zrozumiemy zasady obliczania składki, poznamy związany z nią zakres ochrony i zdefiniujemy własne potrzeby.

Co ma wpływ na cenę ubezpieczenia mieszkania?

Na wysokość składki za ubezpieczenie mieszkania wpływ ma wiele czynników. Przede wszystkim cena zależy od zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia, wartości i lokalizacji nieruchomości, rodzaju konstrukcji budynku, a także od posiadanych zabezpieczeń np. drzwi antywłamaniowych, atestowanych zamków czy systemów alarmowych.

Suma ubezpieczenia

Na wysokość składki w dużej mierze wpływa suma ubezpieczenia, którą samodzielnie ustalamy przy zakupie polisy. Wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia, wzrasta też składka i dopiero wpływ innych czynników może ten wzrost zahamować. Przy tym zagadnieniu ubezpieczający nieruchomość musi mieć na uwadze problem niedoubezpieczenia i doubezpieczenia – czyli ustalenia sumy ubezpieczenia na zbyt niskim poziomie i zbyt wysokim. Oba przypadki nie są korzystne dla właściciela lokalu.

Zakres ochrony

Kolejny ważny dla wysokości ceny polisy czynnik to zakres ochrony polisy. Ubezpieczenie mieszkania można dość elastycznie konstruować, wybierając te elementy ochrony, które właściciel nieruchomości uważa za konieczne. Ubezpieczenia samych murów będzie najtańsze, rozszerzenie zakresu ochrony o stałe i ruchome elementy wyposażenia oraz ryzyko kradzieży itd. – wiązać się będzie z wyższą składką. Przed zakupem polisy konieczne jest dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), aby ustalić, czy oferowany zakres ochrony jest wystarczający.

Określenie ryzyka

Istotnym, choć tylko częściowo zależnym od właściciela mieszkania, czynnikiem wpływającym na cenę ubezpieczenia nieruchomości jest kwestia kalkulacji ryzyka. Lokalizacji lokalu zmienić się nie da, ale na obniżenie składki wpłynąć można inwestują w odpowiednie zabezpieczenia. Antywłamaniowe drzwi, atestowane zamki, alarm czy czujniki dymu – wszystko to będzie miało wpływ na obniżenie ryzyka szkody, a co za tym idzie również na obniżenie składki.