Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ten element ubezpieczenia zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód, które na skutek braku ostrożności posiadacz polisy wyrządzi osobom trzecim (na zdrowiu oraz mieniu). W praktyce oznacza to, że gdy po spowodowanym wypadku, np. na stoku narciarskim lub na basenie, finansowymi konsekwencjami zdarzenia zajmie się dzięki OC towarzystwo ubezpieczeniowe. Co istotne, ochroną są objęte również zdarzenia powstałe w wyniku działania niepełnoletnich dzieci i pozostałych członków rodziny ubezpieczonego.

Uwaga!

Odpowiedzialność ubezpieczyciela określa w tym wypadku suma gwarancyjna, którą wybiera się podczas zakupu ochrony. Roszczenia poszkodowanych osób potrafią być bardzo wysokie, dlatego dla bezpieczeństwa dobrze jest ubezpieczyć się na jak najwyższą sumę.