Czym jest ubezpieczenie Autocasco (AC)

Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. celu celem ubezpieczenia jest ochrona majątku przed konsekwencjami szkód spowodowanych z winy kierującego pojazdem lub w wyniku zdarzeń losowych. AC chroni w takich sytuacjach, jak:

  • kradzież
  • wypadek / kolizja
  • żywioły

Przedmiotem ubezpieczenia AC jest pojazd wraz z wyposażeniem. Polisa Autocascochroni właściciela od strat na wartości lub utracie pojazdu. Maksymalna wypłata odszkodowania z polisy AC wyniesie tyle, co wartość samochodu określona w umowie ubezpieczenia. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczenia AC określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU). Autocasco ma przede wszystkim zrekompensować koszty, które Ubezpieczony może ponieść w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego, spowodowanego z winy Ubezpieczonego. Rozszerzone opcje ubezpieczenia AC chronią również majątek Ubezpieczonego, jeśli szkoda została spowodowana w warunkach, na które Ubezpieczony nie miał wpływu: kradzież, działanie żywiołów, czy wandalizm. Autocasco standardowo działa na terenie RP, ale możliwe jest jego terytorialne rozszerzenie.

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: