Ubezpieczenie murów – czy taka ochrona wystarczy?

Polisę mieszkaniową kupujemy z różnych powodów – czasem jest to dobrowolny wybór właściciela, a czasem wymóg nakładany przez bank, który udziela kredytu hipotecznego. W tym drugim przypadku zwykle kredytobiorca decyduje się jedynie na obowiązkowe ubezpieczenie murów. Jednak bez względu na powód decyzji o zakupie polisy, najważniejsze jest, aby jakość ochrony szła w parze z ceną. W tym poradniku wyjaśniamy jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie murów i czy to wystarczające zabezpieczenie.

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że cały nasz materialny dobytek może zniknąć w przeciągu przysłowiowej jednej chwili, bowiem działanie żywiołów natury może spowodować, że nasz dom znajdzie się pod wodą, stanie w płomieniach lub zostanie w inny sposób zniszczony. Właśnie przed tego typu sytuacjami zwykle się zabezpieczamy wykupując ubezpieczenie murów.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie murów?

Polisa znana pod nazwą ubezpieczenia murów to nic innego, jak ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych mogących wyrządzić szkody na dużą skalę (np. zalanie, trzęsienie ziemi, wichura, huragan, uderzenie pioruna, itp.). Dokładny zakres ochrony polisy różni się w zależności od ubezpieczyciela, warto więc porównywać oferty co najmniej kilku firm i wybrać najpełniejszą ochronę.

Ochronie w wersji podstawowej polisy podlegają tylko mury nieruchomości wraz z biegnącymi w nich instalacjami. Niektóre towarzystwa decydują się jednak na rozszerzenie ochrony o elementy stałe mieszkania czy domu, w tym okna, drzwi i podłogi. Szczegóły zakresu ochrony należy sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Często jednak ubezpieczenie murów nie obejmują zamontowanych na stałe elementy wyposażenia danej nieruchomości (np. zewnętrznych części instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, a także kominków czy pieców grzewczych). Należy o tym pamiętać, bowiem jeśli ubezpieczymy wyłącznie mury nieruchomości, narażamy się na straty związane ze szkodami w zewnętrznych elementach, które mogą być kosztowne.

Czy ubezpieczenie murów wystarczy?

Do otrzymania kredytu – tak. Jednak zakres ochrony takiego produktu zabezpiecza tylko przed stratami spowodowanymi przez kilka wybranych zdarzeń losowych. Co więcej, ochrona przed zalaniem wcale nie oznacza, że właściciel mieszkania otrzyma odszkodowanie w sytuacji szkód powstałych wskutek działania wody niezależnie od przyczyny zalania. Dla własnego spokoju warto rozważyć szerszy zakres ochrony.

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować również stałe elementy nieruchomości oraz jej wyposażenie – nie tylko od ognia i zdarzeń losowych, ale również od dewastacji czy kradzieży z włamaniem.