Ubezpieczenie mieszkaniowe to dobrowolne zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Oprócz samego domu lub mieszkania w budynku wielorodzinnym, przedmiotem ubezpieczenia mogą zostać tzw. ruchomości domowe, czyli przedmioty znajdujące się wewnątrz, m.in. meble, odzież czy sprzęt elektroniczny. Dodatkowym elementem polisy może być także ochrona odpowiedzialności cywilnej mieszkańców oraz szeroki zakres usług assistance domowego.

Uwaga!

Ubezpieczenia mieszkaniowe można dość elastycznie konstruować, np. poprzez dołączanie dodatkowych elementów polisy. Dzięki temu np. osoby mieszkające w pobliżu wody mogą zdecydować się na ochronę na wypadek powodzi, a mieszkając na parterze można ubezpieczyć szyby przed stłuczeniem wskutek wandalizmu.

 

Przed zakupem polisy należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), aby ustalić, czy oferowana przez dane towarzystwo ochrona na pewno jest wystarczająca. Zgromadzony w obrębie nieruchomości majątek można standardowo chronić:

  • od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • od stłuczenia szyb i innych przedmiotów,
  • zniszczenia sprzętu elektronicznego.

Na cenę ubezpieczenia mieszkaniowego wpływ ma wiele czynników. Przede wszystkim zależy ona od zakresu wybranej ochrony i sumy ubezpieczenia, wartości i lokalizacji nieruchomości, rodzaju konstrukcji budynku, a także posiadanych zabezpieczeń (m.in. drzwi antywłamaniowe, czujniki dymu, system alarmowy czy domofon z wizjerem).

Uwaga!

Podczas zakupu ubezpieczenia należy podać wszystkie posiadane zabezpieczenia zgodnie ze stanem faktycznym. Trzeba z nich również korzystać! Jeśli po włamaniu ubezpieczyciel ustali, że alarm przeciwpożarowy był wyłączony lub drzwi nie zamknięto na wszystkie dostępne zamki, może odmówić wypłaty odszkodowania.