Polisa NNW dopełnia ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia za granicą, ponieważ zapewnia dodatkowe odszkodowanie po wypadku. Jest ono uzależnione od tego, na jaką sumę ubezpieczenia kupiona została ochrona, a także od tego, jaki jest wyrażony w procencie uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonej osoby. To istotne, aby górna granica finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela po wypadku była jak najwyższa – dzięki temu można liczyć na odpowiednio wysoką rekompensatę!

 

Uwaga!

Każdy ubezpieczyciel ma opracowaną własną tabelę urazów, zgodnie z którą dokonuje wypłat odszkodowania. Warto pamiętać, aby porównać z nią wysokość zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń rekompensaty!