Sejm przyjął projekt ustawy dystrybucyjnej (IDD)

Małgorzata Zalewska Małgorzata Zalewska
Opublikowano: 14.11.2017, w kategorii:

9 listopada Sejm RP zdecydowaną większością głosów przyjął sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, akceptując tym samym propozycję nowych regulacji.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń implementuje do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, czyli IDD (Insurance Distribution Directive), zaostrzające wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. Zastąpią one obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Proponowane przepisy zwiększają i ujednolicają ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia, niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji. Nowe prawo ma wejść w życie do 23 lutego 2018 r., choć możliwe jest przesunięcie tego terminu. 16 października na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęto bowiem rekomendację, w której ECON zwraca się do Komisji Europejskiej o przesunięcie terminu wejścia w życie IDD na 1 października 2018 r. Uzasadnieniem propozycji jest brak czasu na wdrożenie niezbędnych zmian legislacyjnych, technicznych i organizacyjnych. Rekomendację zaakceptował już Parlament Europejski.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ścieżka legislacyjna aktu zakończy się jeszcze w tym roku.

Za jej szybkim przyjęciem przemawia kilka czynników, m.in. masowe poparcie udzielone projektowi przez posłów podczas czytania oraz to, że wersja nad którą teraz będą pracować senatorowie może się różnić od przyjętej przez Sejm jedynie w minimalnym stopniu. Wszelkie zaproponowane poprawki mają raczej charakter redakcyjny, niezmieniający merytoryki nowych regulacji.

MZ

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Cały czas spłacamy stare szkody

Cały czas spłacamy stare szkody

O tym oprócz ubezpieczenia OC musi pamiętać właściciel auta

O tym oprócz ubezpieczenia OC musi pamiętać właściciel auta

Kara za brak OC nieunikniona

Kara za brak OC nieunikniona