„Drogie OC dla młodych kierowców” – Gazeta Ubezpieceniowa

 „Drogie OC dla młodych kierowców” – Gazeta Ubezpieceniowa